• CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT THUẬN HẢI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2021

  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT THUẬN HẢI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2021

  Ngày 16/4/2021, tại thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải đã tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2021.

 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT THANH HÓA TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2021

  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT THANH HÓA TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2021

  Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 3348/KHLT-ĐS-CĐĐS ngày 11/12/2020 của Tổng Giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Đường sắt Việt Nam, sáng ngày 16 tháng 4 năm 2021 tại thành phố Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa), Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2021. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Hoàn, Phó Chủ tịch Công đoàn ĐSVN; đồng chí Lê Minh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty. 88 đại biểu đại diện cho 597 cán bộ, CNLĐ toàn công ty đã về dự hội nghị.

 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT THUẬN HẢI THAM GIA HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN NĂM 2021

  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT THUẬN HẢI THAM GIA HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN NĂM 2021

  Thực hiện kế hoạch liên tịch số 05/LT-ĐS ngày 05/3/2021 của Công đoàn Đường sắt Việt Nam và Đoàn thanh niên Tổng công ty ĐSVN về việc hưởng ứng “Hiến máu tình nguyện”; với tinh thần trách nhiệm, bằng nghĩa cử cao đẹp mang tính nhân văn sâu sắc, ngày 15/4/2021, tại thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, Công đoàn và Đoàn thanh niên Công ty Cổ phần đường sắt Thuận Hải đã phối hợp cùng các đơn vị doanh nghiệp của địa phương đóng quân trên địa bàn thành phố Phan Rang – Tháp Chàm tổ chức “Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2021, chia sẻ những giọt máu hồng”, gần 100 cán bộ, đoàn viên, người lao động đã tham gia hiến máu.

 • GIẢI THI TUẦN (TỪ 08.4 - 14.4.2021) CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU PHONG TRÀO CÔNG NHÂN VÀ CÔNG ĐOÀN ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM”

  GIẢI THI TUẦN (TỪ 08.4 - 14.4.2021) CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU PHONG TRÀO CÔNG NHÂN VÀ CÔNG ĐOÀN ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM”

  Trong cuộc thi (tuần thứ 5, từ 08/4 – 14/4/2021) đã có 565 CNVCLĐ thuộc 34 đơn vị tham gia dự thi. Ban tổ chức cuộc thi đã xét chọn đề nghị Ban Thường vụ Công đoàn ĐSVN thưởng 03 cá nhân có bài thi đạt kết quả cao nhất, đó là: Nguyễn Minh Tuấn - Điều độ ga Vinh, Chi nhánh Khai thác Đường sắt Nghệ Tĩnh; Hồ Hữu Thành - Nhân viên Tổ điện ga Vinh, Chi nhánh Khai thác Đường sắt Nghệ Tĩnh; Hồ Minh Đức - Phòng nghiệp vụ ATANQP, Chi nhánh XNĐM Sài Gòn.

 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT BÌNH TRỊ THIÊN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2021

  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT BÌNH TRỊ THIÊN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2021

  Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 3348/KHLT-ĐS-CĐĐS ngày 11/12/2020 của Tổng giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Đường sắt Việt Nam, chiều ngày 15 tháng 4 năm 2021 tại thành phố Huế, Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên đã tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2021. Tổng số đại biểu được triệu tập là 90 người đại diện cho 605 CBCNV toàn công ty. Nội dung chương trình Hội nghị đã thực hiện đúng hướng dẫn tại Điều 47 Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ và Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc do doanh nghiệp ban hành.

 • GIẢI THI TUẦN (TỪ 01.4 - 07.4.2021) CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU PHONG TRÀO CÔNG NHÂN VÀ CÔNG ĐOÀN ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM”

  GIẢI THI TUẦN (TỪ 01.4 - 07.4.2021) CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU PHONG TRÀO CÔNG NHÂN VÀ CÔNG ĐOÀN ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM”

  Trong cuộc thi (tuần từ 01/4 – 07/4/2021) đã có 714 CNVCLĐ thuộc 34 đơn vị tham gia dự thi. Ban tổ chức cuộc thi đã xét chọn đề nghị Ban Thường vụ Công đoàn ĐSVN thưởng 03 cá nhân có bài thi đạt kết quả cao nhất, đó là: Đỗ Duy Đạt - Đội lái tàu 1, Phân xưởng Vận dụng Đầu máy Sài Gòn, Chi nhánh Xí nghiệp Đầu máy Sài Gòn; Phạm Quang Phát - Phó Giám đốc, Chi nhánh Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội; Cao Thành Nam - Trưởng phòng Giám sát kỹ thuật & ATGTĐS, Chi nhánh Khai thác Đường sắt Nghệ Tĩnh.

 • CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 6 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2021

  CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 6 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2021

  Ngày 06/4/2021, tại Đông Anh, Hà Nội, Công ty cổ phần công trình 6 đã tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2021.

 • CÔNG ĐOÀN ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH PHÚC LỢI ĐOÀN VIÊN, CÔNG ĐOÀN

  CÔNG ĐOÀN ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH PHÚC LỢI ĐOÀN VIÊN, CÔNG ĐOÀN

  Thực hiện chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giai đoạn 2019-2023, với mục tiêu tạo bước đột phá trong việc mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động chăm lo phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên và người lao động; phát triển các chương trình xuyên suốt toàn hệ thống như một chính sách an sinh xã hội của công đoàn, xây dựng được các chương trình phúc lợi, lợi ích riêng có của đoàn viên công đoàn, tạo sự gắn kết chặt chẽ hơn giữa đoàn viên với tổ chức Công đoàn Việt Nam, là giải pháp quan trọng để thu hút người lao động tham gia tổ chức Công đoàn Việt Nam.

 • GIẢI THI TUẦN (TỪ 25.3 - 01.4.2021) CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU PHONG TRÀO CÔNG NHÂN VÀ CÔNG ĐOÀN ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM”

  GIẢI THI TUẦN (TỪ 25.3 - 01.4.2021) CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU PHONG TRÀO CÔNG NHÂN VÀ CÔNG ĐOÀN ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM”

  Trong cuộc thi (tuần từ 25/3 – 01/4/2021) đã có 799 CNVCLĐ thuộc 31 đơn vị tham gia dự thi. Ban tổ chức cuộc thi đã xét chọn đề nghị Ban Thường vụ Công đoàn ĐSVN thưởng 03 cá nhân có bài thi đạt kết quả cao nhất, đó là: Nguyễn Quang Toàn - Trưởng ga Yên Xuân, Chi nhánh Khai thác Đường sắt Nghệ Tĩnh; Phan Thế Duy - Đội lái tàu 3, Phân xưởng Vận dụng Đầu máy Sài Gòn, Xí nghiệp Đầu máy Sài Gòn; Nguyễn Chí Thiện - Phòng Giám sát kỹ thuật & ATGTĐS, Chi nhánh Khai thác Đường sắt Phú Khánh.

 • HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐƯỜNG SẮT KHU VỰC I NĂM 2021

  HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐƯỜNG SẮT KHU VỰC I NĂM 2021

  Ngày 30/3/2021, tại Hà Nội, Ban Quản lý Dự án Đường sắt khu vực I tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2021.

 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT YÊN LÀO THAM GIA HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN NĂM 2021

  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT YÊN LÀO THAM GIA HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN NĂM 2021

  Thực hiện kế hoạch liên tịch số 05/LT-ĐS ngày 05/3/2021 của Công đoàn Đường sắt Việt Nam và Đoàn thanh niên Tổng công ty ĐSVN về việc tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2021; với tinh thần trách nhiệm, bằng nghĩa cử cao đẹp mang tính nhân văn sâu sắc của phương châm “ Hiến máu cứu người”, ngày 27/3/2021, tại thành phố Yên Bái, Công đoàn và Đoàn thanh niên Công ty Cổ phần đường sắt Yên Lào đã phối hợp cùng Ngân hàng BIDV Chi nhánh Yên Bái, Công ty Cổ phần thủy điện Thác Bà, Ngân hàng nhà nước tỉnh Yên Bái, Công ty sứ Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn tổ chức “Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2021, chia sẻ những giọt máu hồng”, 180 cán bộ, đoàn viên, người lao động đã tham gia hiến máu, trong đó có 30 tình nguyện viên của Công ty Cổ phần đường sắt Yên Lào đã tham gia.

 • NỘI DUNG CỦA THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ ĐƯỢC QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

  NỘI DUNG CỦA THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ ĐƯỢC QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

  Thời gian vừa qua, nhiều đơn vị đã liên hệ xin mẫu nội dung thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) để bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Vấn đề này, Ban Tuyên giáo – Chính sách pháp luật Công đoàn Đường sắt Việt Nam trả lời chung để các đơn vị nắm rõ như sau:

 • GIẢI THI TUẦN (TỪ 18 - 24.3.2021) CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU PHONG TRÀO CÔNG NHÂN VÀ CÔNG ĐOÀN ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM”

  GIẢI THI TUẦN (TỪ 18 - 24.3.2021) CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU PHONG TRÀO CÔNG NHÂN VÀ CÔNG ĐOÀN ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM”

  Trong cuộc thi (tuần từ 18/3 – 24/3/2021) đã có 1447 CNVCLĐ thuộc 30 đơn vị tham gia dự thi. Ban tổ chức cuộc thi đã xét chọn đề nghị Ban Thường vụ Công đoàn ĐSVN thưởng 03 cá nhân có bài thi đạt kết quả cao nhất, đó là: Trương Quang Hùng - nhân viên ga Quán Hành, Chi nhánh Khai thác đường sắt Nghệ Tĩnh; Trần Huy Anh - Trực ban ga Yên Xuân, Chi nhánh Khai thác đường sắt Nghệ Tĩnh; Nguyễn Đình Thanh - Gác ghi ga Cây Cầy, Chi nhánh Khai thác Đường sắt Phú Khánh.

 • CƠ QUAN TỔNG CÔNG TY ĐSVN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2021

  CƠ QUAN TỔNG CÔNG TY ĐSVN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2021

  Sáng ngày 26/3/2021, tại Hà Nội, Cơ quan Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Anh Minh - Chủ tịch Hội đồng thành viên; đồng chí Đặng Sỹ Mạnh – Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, Tổng giám đốc; đồng chí Mai Thành Phương - Chủ tịch Công đoàn ĐSVN; các đồng chí trong Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc, Kiểm soát viên Tổng công ty; đồng chí Trần Ngọc Lâm – Bí thư Đoàn TN Tổng công ty; cùng 99 đại biểu đại diện cho 245 CBNV Cơ quan Tổng công ty.

 • CHI NHÁNH KHAI THÁC ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2021

  CHI NHÁNH KHAI THÁC ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2021

  Thực hiện các Kế hoạch liên tịch số 3348/KHLT-ĐS-CĐĐS ngày 11/12/2020 của Tổng giám đốc và BTV Công đoàn Đường sắt Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị Người lao động các đơn vị, các đơn vị thành viên Tổng công ty ĐSVN năm 2021, ngày 24/3/2021 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Chi nhánh Khai thác đường sắt Sài Gòn đã tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2021. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có ông Hoàng Gia Khánh – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty ĐSVN, ông Nguyễn Văn Thái Hòa – UVBCH Công đoàn ĐSVN và 79 đại biểu đại diện cho 458 cán bộ, CNLĐ Chi nhánh.

Banner giữa trang chủ
Vi trí 1
Vị trí 3

...

   

Công đoàn Đường sắt Việt Nam "Đoàn kết - đổi mới - dân chủ - kỷ cương - việc làm - đời sống; vì quyền lợi của người lao động, vì sự phát triển bền vững và từng bước hiện đại của Đường sắt Việt Nam

Địa chỉ liên kết