Công đoàn Đường sắt Việt Nam

Triển khai các hoạt phòng chống HIV/AIDS, ma túy, tội phạm, mại dâm trong CNVLĐ năm 2015

Thực hiện chỉ đạo của Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam tại Văn bản số 457/HD-CĐTTTT-TG, ngày 01/4/2015, để  nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống AIDS, ma tuý, nhằm phòng ngừa các TNXH trong CNVLĐ, góp phần chăm lo bảo vệ sức khoẻ người lao động, Công đoàn VNPT hướng dẫn các Công đoàn trực thuộc triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây