Hướng tới Đại hội Công đoàn Đường sắt Việt Nam lần thứ XVI

"ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN" ĐẠI HỘI XVI CÔNG ĐOÀN ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

"ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN" ĐẠI HỘI XVI CÔNG ĐOÀN ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

Ngày 31/5/2023 Công đoàn ĐSVN đã ban hành công văn 119/CĐĐS về việc tăng cường tuyên truyền chào mừng Đại hội XVI Công đoàn Đường sắt Việt Nam.

CÔNG ĐOÀN BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐƯỜNG SẮT KHU VỰC I TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2023 - 2028

CÔNG ĐOÀN BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐƯỜNG SẮT KHU VỰC I TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2023 - 2028

Sáng ngày 24/04/2023, tại Thủ đô Hà Nội, Công đoàn Ban Quản lý Dự án Đường sắt Khu vực I (Công đoàn Ban) đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Ban lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Tham dự và chỉ đạo ...

CÔNG ĐOÀN XÍ NGHIỆP ĐẦU MÁY HÀ NỘI TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LẦN THỨ XXXIII, NHIỆM KỲ 2023-2028

CÔNG ĐOÀN XÍ NGHIỆP ĐẦU MÁY HÀ NỘI TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LẦN THỨ XXXIII, NHIỆM KỲ 2023-2028

Chiều ngày 25/4/2023, tại Hà Nội, Công đoàn Xí nghiệp đầu máy Hà Nội đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XXXIII, nhiệm kỳ 2023-2028. Tới dự và chỉ đạo có đồng chí Mai Thành Phương - UV BCH Tổng Liên ...

CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI BÀN GIAO CÔNG TRÌNH CÔNG ĐOÀN CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM LẦN THỨ XVI

CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI BÀN GIAO CÔNG TRÌNH CÔNG ĐOÀN CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM LẦN THỨ XVI

Sáng ngày 26.4, tại Hà Nội, Công đoàn Công ty Cổ phần Vận tải ĐS Hà Nội tổ chức bàn giao công trình sửa chữa lớn Toa xe hàng 432272, chào mừng Đại hội Công đoàn Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội ...

ĐẠI HỘI LẦN THỨ VIII CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI VÂN NAM - ĐẠI HỘI CỦA DÂN CHỦ, ĐỐI THOẠI

ĐẠI HỘI LẦN THỨ VIII CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI VÂN NAM - ĐẠI HỘI CỦA DÂN CHỦ, ĐỐI THOẠI

Sáng ngày 22/04/2023, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Công đoàn Công ty Cổ phần Hải Vân Nam đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đại hội đã nghiêm túc kiểm điểm, ...

CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3 TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN LẦN THỨ XV, NHIỆM KỲ 2023 - 2028

CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3 TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN LẦN THỨ XV, NHIỆM KỲ 2023 - 2028

Chiều ngày 21/04/2023, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Công đoàn Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 (Công đoàn Công ty) đã tổ chức Đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Tham dự và chỉ đạo Đại ...

CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2023 - 2028

CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2023 - 2028

Sáng ngày 21/04/2023, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Công đoàn Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn đã tổ chức Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có ...

CÔNG ĐOÀN XÍ NGHIỆP ĐẦU MÁY SÀI GÒN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2023 - 2028

CÔNG ĐOÀN XÍ NGHIỆP ĐẦU MÁY SÀI GÒN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2023 - 2028

Sáng ngày 20/04/2023, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Công đoàn Xí nghiệp Đầu máy Sài Gòn đã tổ chức Đại hội Công đoàn Xí nghiệp lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có: đồng chí ...

CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN LẦN THỨ XIV, NHIỆM KỲ 2023 - 2028

CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN LẦN THỨ XIV, NHIỆM KỲ 2023 - 2028

Chiều ngày 19/04/2023, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Công đoàn Công ty Cổ phần Thông tin Tín hiệu Đường sắt Sài Gòn đã tổ chức Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo quy định của ...

CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN XE LỬA DĨ AN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN LẦN THỨ XVI, NHIỆM KỲ 2023 - 2028

CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN XE LỬA DĨ AN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN LẦN THỨ XVI, NHIỆM KỲ 2023 - 2028

Ngày 18/04/2023 tại Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Công đoàn Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Tham dự và chỉ đạo Đại hội ...

CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN HỎA XA TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2023 - 2028

CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN HỎA XA TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2023 - 2028

Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Kế hoạch số 06/KH-CĐĐS ngày 21/3/2022 của Ban Thường vụ Công đoàn ĐSVN về việc tổ chức Đại hội, Hội nghị Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XVI Công đoàn ...

CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT THANH HÓA TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GIỮA NHIỆM KỲ 2020 - 2027

CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT THANH HÓA TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GIỮA NHIỆM KỲ 2020 - 2027

Chiều ngày 14 tháng 4 năm 2023 tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Công đoàn Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa long trọng tổ chức Hội nghị Công đoàn giữa nhiệm kỳ 2020-2027.

CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT THUẬN HẢI TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2023 - 2028

CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT THUẬN HẢI TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2023 - 2028

Ngày 14/04/2023 tại Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, Công đoàn Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo ...

CÔNG ĐOÀN CHI NHÁNH KHAI THÁC ĐƯỜNG SẮT PHÚ KHÁNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÔNG ĐOÀN GIỮA NHIỆM KỲ 2020 - 2027

CÔNG ĐOÀN CHI NHÁNH KHAI THÁC ĐƯỜNG SẮT PHÚ KHÁNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÔNG ĐOÀN GIỮA NHIỆM KỲ 2020 - 2027

Ngày 13/04/2023 tại Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Công đoàn Chi nhánh Khai thác Đường sắt Phú Khánh đã tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ 2020 – 2027 theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và ...

CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT PHÚ KHÁNH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2023 - 2028

CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT PHÚ KHÁNH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2023 - 2028

Ngày 12/04/2023 tại Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Công đoàn Công ty Cổ phần Đường sắt Phú Khánh đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo quy định của ...

Vi trí 1
Vị trí 3
Vị trí 5

...

   

Công đoàn Đường sắt Việt Nam "Đoàn kết - đổi mới - dân chủ - kỷ cương - việc làm - đời sống; vì quyền lợi của người lao động, vì sự phát triển bền vững và từng bước hiện đại của Đường sắt Việt Nam

Địa chỉ liên kết

Vị trí 5