PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19

THÔNG TIN CÁC NHÀ SẢN XUẤT, ĐƠN VỊ TIN CẬY CUNG CẤP SẢN PHẨM PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

THÔNG TIN CÁC NHÀ SẢN XUẤT, ĐƠN VỊ TIN CẬY CUNG CẤP SẢN PHẨM PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Để kịp thời thông tin cho các cấp công đoàn các nhà sản xuất, đơn vị tin cậy cung cấp sản phẩm vật tư, thiết bị để công đoàn cơ sở mua, trang bị cho người lao động phòng chống dịch bệnh Covid-19, Tổng ...

THÔNG TIN CÁC NHÀ SẢN XUẤT, ĐƠN VỊ TIN CẬY CUNG CẤP SẢN PHẨM PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

THÔNG TIN CÁC NHÀ SẢN XUẤT, ĐƠN VỊ TIN CẬY CUNG CẤP SẢN PHẨM PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Để kịp thời thông tin cho các cấp công đoàn các nhà sản xuất, đơn vị tin cậy cung cấp sản phẩm vật tư, thiết bị để công đoàn cơ sở mua, trang bị cho người lao động phòng chống dịch bệnh Covid-19, Tổng ...

CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN THĂM HỎI, ĐỘNG VIÊN CNLĐ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID - 19

CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN THĂM HỎI, ĐỘNG VIÊN CNLĐ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID - 19

Từ ngày 17 đến ngày 19/02/2020, đồng chí Nguyễn Nghiệp – Phó chủ tịch phụ trách Công đoàn Công ty CP VTĐS Sài Gòn cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban chấp hành Công đoàn Công ty đã đi thăm hỏi, ...

CÔNG ĐOÀN ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM HỖ TRỢ CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP COVID-19

CÔNG ĐOÀN ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM HỖ TRỢ CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP COVID-19

Thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; công văn số 163/ĐS-VP ngày 28/01/2020 của Tổng công ty ĐSVN và công văn số 15/CĐĐS ngày ...

CÔNG VĂN BỘ Y TẾ VỀ KHUYẾN CÁO PHÒNG CHỐNG BỆNH nCoV TẠI NƠI LÀM VIỆC

CÔNG VĂN BỘ Y TẾ VỀ KHUYẾN CÁO PHÒNG CHỐNG BỆNH nCoV TẠI NƠI LÀM VIỆC

Bộ Y tế về khuyến cáo phòng chống bệnh nCoV tại nơi làm việc

VIỆT NAM ĐỦ NĂNG LỰC NGĂN CHẶN DỊCH BỆNH nCoV

VIỆT NAM ĐỦ NĂNG LỰC NGĂN CHẶN DỊCH BỆNH nCoV

04/02/2020 | 08:55 AM (Chinhphu.vn) – Trong thời gian tới, Việt Nam có thể xuất hiện thêm nhiều trường hợp dương tính với virus nCoV, song với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính ...

CÔNG ĐOÀN THAM GIA PHÒNG CHỐNG DỊCH DO CHỦNG MỚI VIRUT CORONA

CÔNG ĐOÀN THAM GIA PHÒNG CHỐNG DỊCH DO CHỦNG MỚI VIRUT CORONA

Để triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt ...

CÔNG ĐOÀN THAM GIA PHÒNG CHỐNG DỊCH DO CHỦNG MỚI VIRUT CORONA

CÔNG ĐOÀN THAM GIA PHÒNG CHỐNG DỊCH DO CHỦNG MỚI VIRUT CORONA

Để triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt ...

Vi trí 1
Vị trí 3
Vị trí 5

...

   

Công đoàn Đường sắt Việt Nam "Đoàn kết - đổi mới - dân chủ - kỷ cương - việc làm - đời sống; vì quyền lợi của người lao động, vì sự phát triển bền vững và từng bước hiện đại của Đường sắt Việt Nam

Địa chỉ liên kết

Vị trí 5