90 năm TG Đảng và Thi ảnh nét đẹp CĐ 2020

THI “TÌM HIỂU 90 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TUYÊN GIÁO CỦA ĐẢNG”& THI ẢNH ‘NÉT ĐẸP CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NĂM 2020”

THI “TÌM HIỂU 90 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TUYÊN GIÁO CỦA ĐẢNG”& THI ẢNH ‘NÉT ĐẸP CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NĂM 2020”

Căn cứ Công văn số 165/CV-BTG ngày 18/3/2020 của Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐVN) về việc tham gia Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng”; ...

Vi trí 1
Vị trí 3

...

   

Công đoàn Đường sắt Việt Nam "Đoàn kết - đổi mới - dân chủ - kỷ cương - việc làm - đời sống; vì quyền lợi của người lao động, vì sự phát triển bền vững và từng bước hiện đại của Đường sắt Việt Nam

Địa chỉ liên kết