Tin Công đoàn Đường sắt Việt Nam

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG THÁNG CÔNG NHÂN VÀ THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2020

Thứ Sáu, 13/03/2020, 17:34

Thực hiện nội dung cam kết phối hợp hoạt động năm 2020 với Tổng Giám đốc Tổng công ty ĐSVN, Ban Thường vụ Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) ban hành kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020 cụ thể như sau:

 * NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG:
1. Chủ đề
“Năng suất cao – An toàn lao động – Thu nhập tốt”; 
“Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc’’.
Theo chủ đề, công đoàn các cấp chủ động đề xuất với chuyên môn có ít nhất 01 công trình hoặc 01 việc làm cụ thể, thiết thực để chăm lo lợi ích, cải thiện điều kiện làm việc, sinh hoạt, đảm bảo ATVSLĐ, đảm bảo thu nhập của người lao động.
2. Nội dung các hoạt động
2.1. Nội dung hoạt động của Công đoàn ĐSVN
- Đôn đốc, chỉ đạo triển khai thực hiện các hoạt động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020 của các cấp công đoàn.
- Đề xuất với lãnh đạo Tổng công ty ĐSVN có hình thức phù hợp để đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kịp thời tháo gỡ khó khăn, chăm lo, cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách cho công nhân lao động.
- Hướng dẫn các cấp phát động thi đua “Năng suất cao – An toàn lao động – Thu nhập tốt”; vận động công nhân lao động nâng cao năng suất lao động, đảm bảo an toàn chạy tàu, ATVSLĐ; phát huy sáng tạo, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học - kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất; thực hành tiết kiệm, tạo ra nhiều sản phẩm đạt chất lượng cao, giá thành cạnh tranh; góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập cho công nhân lao động. 
- Tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình phúc lợi đoàn viên; tìm kiếm đối tác mới để triển khai chương trình phúc lợi; vận động và phối hợp cùng các đối tác cung cấp các sản phẩm hàng hóa chất lượng, tạo điều kiện để đoàn viên, người lao động được mua hàng hoặc sử dụng dịch vụ với mức giá ưu đãi.
- Tổ chức các hoạt động chăm lo lợi ích vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động như: thăm hỏi, tặng quà, đề nghị xây, sửa chữa nhà cho CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, nâng cao điều kiện làm việc, sinh hoạt; đề nghị, theo dõi giải quyết các kiến nghị của NLĐ tại  đơn vị, đặc biệt là những vấn đề bức xúc, cấp bách của CNLĐ; đề xuất nội dung ký kết Thoả ước lao động tập thể Tổng công ty ĐSVN. 
- Chỉ đạo có các hình thức phù hợp nhằm tuyên dương, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”; các doanh nghiệp chăm lo tốt quyền lợi cho công nhân lao động; các gương “Người tốt - việc tốt” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5).
-  Tiếp tục hướng dẫn các cấp công đoàn thực hiện các nhiệm vụ tham gia cải thiện điều kiện và môi trường làm việc, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; các hoạt động phòng, chống và khắc phục hậu quả của dịch bệnh Covid-19. Tiếp tục đề xuất Tổng Liên đoàn LĐVN đề nghị Chính phủ và các cơ quan chức năng có giải pháp ổn định, lâu dài tháo gỡ khó khăn về cơ chế giao dự toán bảo trì tài sản KCHTĐS quốc gia cho Tổng công ty ĐSVN; đề xuất Tổng Liên đoàn LĐVN, Tổng công ty ĐSVN đề nghị Bộ Lao động TB&XH bổ sung danh mục nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; hướng dẫn, tư vấn,  huấn luyện kỹ năng làm việc an toàn cho NLĐ; tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, rà soát các nguy cơ mất ATVSLĐ tại các công trình xây dựng, công xưởng chế tạo, sửa chữa …
2.2. Nội dung hoạt động của công đoàn các cấp
- Tuyên truyền nâng cao nhận thức về những khó khăn khách quan của ngành Đường sắt để CNLĐ cùng chia sẻ và quyết tâm vượt qua; hướng dẫn, vận động CNLĐ hưởng ứng thi đua nâng cao năng suất lao động, đảm bảo an toàn chạy tàu, ATVSLĐ; phát huy sáng tạo, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học - kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất; thực hành tiết kiệm, tạo ra nhiều sản phẩm đạt chất lượng cao, giá thành cạnh tranh; góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập cho công nhân lao động. Chủ động đề xuất với chuyên môn áp dụng các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động; tích cực giám sát việc thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao động, góp phần ngăn ngừa tai nạn lao động. 
- Các cấp công đoàn, nhất là công đoàn cơ sở đề xuất với cấp ủy Đảng, chuyên môn tâm tư, nguyện vọng, việc thực hiện chế độ, chính sách pháp luật đảm bảo quyền lợi cho công nhân lao động; kịp thời đề xuất, kiến nghị tháo gỡ khó khăn; xây dựng, sửa đổi, bổ sung Thỏa ước lao động tập thể, phấn đấu có ít nhất 03 nội dung có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật.
- Đề xuất với chuyên môn tiếp tục chăm lo, cải thiện điều kiện làm việc, sinh hoạt cho CNVCLĐ, sửa chữa các điểm: chòi chắn, chòi ghi, điểm tuần gác, nhà ga, nơi người lao động làm việc, sinh hoạt bị xuống cấp, không đảm bảo an toàn; đặc biệt ưu tiên các điểm ở vùng sâu, vùng xa, khu vực đèo dốc, những nơi khó khăn. Quan tâm cải thiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các cơ sở, thiết bị phục vụ đời sống tinh thần, văn hóa thể thao cho người lao động; coi đây là nội dung trọng tâm xây dựng thiết chế cho CNLĐ theo Nghị quyết của Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐSVN.
- Tổ chức phát động phong trào thi đua về ATVSLĐ, phong trào quần chúng làm công tác ATVSLĐ. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm ATVSLĐ”, cụ thể hóa vào phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp “Chính quy – Văn hóa – An toàn”. Kiện toàn đủ về số lượng, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên ở các đơn vị. Có hình thức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về ATVSLĐ và kỹ năng, phương pháp hoạt động cho mạng lưới an toàn vệ sinh viên.  
- Căn cứ điều kiện cụ thể tổ chức các hoạt động tôn vinh, khen thưởng công nhân lao động tiêu biểu, có nhiều đóng góp trong lao động sản xuất. Tuyên truyền, biểu dương, đề nghị Tổng Liên đoàn LĐVN tặng Bằng Lao động sáng tạo các tập thể, cá nhân có các sáng kiến, giải pháp cải tiến kỹ thuật, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao năng suất lao động và bảo đảm ATVSLĐ, có thành tích xuất sắc trong phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; các gương “Người tốt - việc tốt” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5).
- Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là hệ thống phát thanh nhà ga, đoàn tầu, các bản tin nội bộ, trang thông tin điện tử, các fanpage, facebook của công đoàn các cấp trong thông tin, tuyên truyền các hoạt động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020 và phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
- Kịp thời thăm hỏi, trợ cấp, động viên những trường hợp CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động nặng; rà soát, đề xuất chuyên môn, vận động CNVCLĐ đơn vị hỗ trợ xây nhà tình thương, sửa chữa nhà cho CNLĐ; đăng ký, triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình, phần việc chào mừng Đại hội Đảng; khởi công hoặc hoàn thành trong dịp Tháng Công nhân và Đại hội Đảng các cấp.  
- Căn cứ tình hình chung, điều kiện cụ thể của đơn vị, cụm VHTT khu vực tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần tại cụm, cơ sở, bộ phận, nơi đèo dốc, vùng sâu, vùng xa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết cho CNVCLĐ chào mừng Đại hội Đảng các cấp và 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5).      
  
              Tài liệu đính kèm Kế hoạch số 12/KH-CĐĐS, theo đường dẫn sau: /uploads/12 Ke hoach to chuc cac hoat dong Thang cong nhan va Thang hanh dong ve an toan ve sinh lao dong nam 2020.pdf
 
                                                                                                                                                            CĐĐSVN 
 
Ý kiến bạn đọc:
Đang tải nội dung.....
Gửi bình luận của bạnVi trí 1 Vị trí 2

...

   

Công đoàn Đường sắt Việt Nam "Đoàn kết - đổi mới - dân chủ - kỷ cương - việc làm - đời sống; vì quyền lợi của người lao động, vì sự phát triển bền vững và từng bước hiện đại của Đường sắt Việt Nam

Địa chỉ liên kết