Tin Công đoàn Đường sắt Việt Nam

HỌP BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVD-19 CÔNG ĐOÀN ĐSVN

Thứ Năm, 19/03/2020, 17:08

Sáng ngày 19 tháng 3 năm 2020, đồng chí Nguyễn Thanh Hoàn, Phó Chủ tịch Công đoàn ĐSVN, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 Công đoàn ĐSVN đã chủ trì họp trực tuyến, 21 thành viên trong Ban Chỉ đạo tham gia dự họp.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hoàn - Chủ trì cuộc họp
        Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thanh Hoàn, Trưởng Ban chỉ đạo đã thông tin nhanh tình hình, diễn biến dịch bệnh Covid-19 trên toàn quốc, trong ngành ĐS; những tác động trực tiếp ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của ngành, các nội dung liên quan đến hoạt động CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn các cấp, đặc biệt là ảnh hưởng đến đời sống, thu nhập, việc làm, sức khỏe của người lao động (NLĐ) trong giai đoạn hiện nay và diễn biến trong thời gian tới.   
Căn cứ phân công nhiệm vụ, các thành viên đã báo cáo đề xuất nhiều biện pháp cụ thể công tác triển khai theo chỉ đạo của Tổng công ty và Công đoàn ĐSVN phòng chống dịch bệnh Covid-19 việc phối hợp với chuyên môn chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tại đơn vị, khu vực; đồng thời thực hiện hỗ trợ kịp thời vật tư, thiết bị cho NLĐ phòng, chống dịch, đảm bảo các chế độ chính sách cho NLĐ phòng chống dịch và bị ảnh hưởng do dịch bệnh gây ra. 
 
Quang cảnh cuộc họp Ban Chỉ đạo 
        Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo đã đánh giá cao, biểu dương sự vào cuộc tích cực, nỗ lực trong phòng, chống dịch của Công đoàn các cấp tại các đơn vị, khu vực. Đồng chí đề nghị Ban Chỉ đạo cần triển khai ngay một số nội dung như sau:
Một là: Tham mưu cho Ban Thường vụ Công đoàn ĐSVN tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền, vận động CNVCLĐ cùng chia sẻ với những khó khăn về tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty ĐSVN do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 gây ra; xây dựng các kịch bản, phương án theo cấp độ phát triển của dịch bệnh.
Hai là: Nghiên cứu các vấn đề liên quan đến chế độ chính sách của NLĐ, đề xuất các biện pháp chăm lo đời sống, bảo vệ NLĐ trên cơ sở pháp luật quy định, đồng thời chia sẻ với những khó khăn của chuyên môn hiện nay.
Ba là: Dự báo, đề xuất điều chỉnh một số nội dung phù hợp tình hình thực tế trong hoạt động CNVCLĐ và công đoàn năm 2020.
Bốn là: Các thành viên trong Ban chỉ đạo tại các khu vực theo phân công có trách nhiệm phối hợp với thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của Tổng công ty ĐSVN, Công đoàn các đơn vị, khu vực chỉ đạo chặt chẽ, triển khai các biện pháp phù hợp với tình hình mức độ diễn biến của dịch bệnh.
                                                                            C.T.K
 
 
Ý kiến bạn đọc:
Đang tải nội dung.....
Gửi bình luận của bạnVi trí 1 Vị trí 2

...

   

Công đoàn Đường sắt Việt Nam "Đoàn kết - đổi mới - dân chủ - kỷ cương - việc làm - đời sống; vì quyền lợi của người lao động, vì sự phát triển bền vững và từng bước hiện đại của Đường sắt Việt Nam

Địa chỉ liên kết