Tin Công đoàn Đường sắt Việt Nam.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2016

Thứ Ba, 05/04/2016, 08:33

Thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; Kế hoạch liên tịch số 4186/LT-ĐS-CĐĐS ngày 31/12/2015 của Tổng giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn ĐSVN về việc tổ chức Hội nghị CBVC, Hội nghị NLĐ các đơn vị trực thuộc, tiến tới hội nghị NLĐ Tổng công ty ĐSVN lần thứ 4, năm 2016; ngày 30/3/2016 Chuyên môn và Công đoàn Công ty cổ phần Đường sắt Hà Thái đã phối hợp tổ chức thành công Hội nghị Người lao động năm 2016.

 

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có: đ/c Mai Thành Phương, UV BTV Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn ĐSVN cùng đại diện Ban QLCSHT Tổng công ty ĐSVN, Ban TGCSPL và Văn phòng Công đoàn ĐSVN; các đ/c lãnh đạo Đảng, Chuyên môn, Công đoàn và Đoàn thanh niên đơn vị và 87 CB CNVC-LĐ xuất sắc tiêu biểu, đại diện cho hơn 600 CNVC-LĐ trong toàn công ty.

 

Hội nghị đã thẳng thắn, nghiêm túc đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị NLĐ năm 2015, làm rõ các tồn tại và nguyên nhân, đồng thời đề ra các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ kinh tế xã hội trong năm 2016; thực hiện công khai tài chính theo quy định; báo cáo kết quả kiểm tra giám sát việc thực hiện chế độ chính sách, nội quy lao động, hợp đồng lao động và TƯ LĐTT; kết quả sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định quản lý nội bộ trong đơn vị.

 

Năm 2015, toàn thể CB CNVC-LĐ công ty QLĐS Hà Thái đã đoàn kết nhất trí, nỗ lực, cố gắng đổi mới công tác điều hành, tổ chức sản xuất kinh doanh hiệu quả, nỗ lực tìm kiếm và thực hiện các công trình ngoài công ích, tích cực thực hiện đề án tái cơ cấu Tổng công ty ĐSVN ... Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái đã hoàn thành tốt kế hoạch SXKD đã đề ra, tổng giá trị sản lượng đạt hơn 104,2 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 2,93 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 16,36 tỷ đồng. Trạng thái chất lượng cầu, đường từng bước được nâng cao, số điểm sai/km vượt ngưỡng giảm so với 2014, đảm bảo công lện tốc độ của Tổng công ty ĐSVN. Đời sống việc làm của NLĐ được đảm bảo, thu nhập bình quân của NLĐ đạt hơn 6,2 triệu đồng/người/tháng; điều kiện làm việc, sinh hoạt của NLĐ tiếp tục được cải thiện, nâng cao.

 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Đ/c Mai Thành Phương, UV BTV Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn ĐSVN đã biểu dương những nỗ lực, cố gắng mà tập thể NLĐ Công ty đã đạt được trong năm 2015, đồng thời chỉ đạo Ban Lãnh đạo và toàn thể CB CNVC-LĐ Công ty cần tập trung chỉ đạo, thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016, cụ thể là:

 

- Xác định mục tiêu, chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với mô hình tổ chức quản lý mới; tập trung nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp; nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu, tạo điều kiện để đơn vị phát triển bền vững;

 

- Tích cực đề xuất, nghiên cứu và ứng dụng KHCN mới trong duy tu, bảo dưỡng cầu đường và cảnh giới đường ngang, đảm bảo an toàn chạy tàu, an toàn lao động;

 

- Tập trung rà soát sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới các quy chế, quy định quản lý nội bộ đúng quy định của pháp luật, phù hợp với mô hình tổ chức SXKD mới; đảm bảo việc làm và các chế độ chính sách cho NLĐ;

 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho CB CNVC-LĐ; xây dựng khối đoàn kết, nhất trí, gắn bó trong toàn thể đơn vị, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

 

Tại Hội nghị, Giám đốc Công ty đã tiếp nhận và giải quyết hơn 20 kiến nghị của NLĐ. Hội nghị đã bầu 03 đại biểu tham dự Hội nghị NLĐ cấp Tổng công ty ĐSVN lần thứ IV; bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2016-2018 gồm 03 đồng chí và bầu 05 đồng chí đại diện cho tập thể người lao động cùng với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở tham gia đối thoại tại nơi làm việc trong năm 2016.

 

                                                                                               N.Đ.T

Ý kiến bạn đọc:
Đang tải nội dung.....
Gửi bình luận của bạnVi trí 1
Vị trí 3

...

   

Công đoàn Đường sắt Việt Nam "Đoàn kết - đổi mới - dân chủ - kỷ cương - việc làm - đời sống; vì quyền lợi của người lao động, vì sự phát triển bền vững và từng bước hiện đại của Đường sắt Việt Nam

Địa chỉ liên kết

Vị trí 6