Tin Công đoàn Đường sắt Việt Nam.

CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CPĐS NGHỆ TĨNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BCH CÔNG ĐOÀN (MỞ RỘNG) TIẾN TỚI ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM LẦN THỨ XV NHIỆM KỲ 2018-2023

Thứ Bảy, 12/08/2017, 10:03

Thực hiện kế hoạch số 64/KH-CĐĐS ngày 08/03/2017 của Ban thường vụ Công đoàn Đường sắt Việt Nam về việc hướng dẫn tổ chức Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn ĐSVN lần thứ XV, nhiệm kỳ 2018-2023. Ngày 02/8/2017 tại thành phố Nghệ An, Công đoàn Công ty Cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh tổ chức Hội nghị BCH (mở rộng) tiến tới Đại hội Công đoàn Đường sắt Việt Nam lần thứ XV. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty; các đồng chí ủy viên Ban chấp hành, Ủy Ban kiểm tra công đoàn lần thứ XII nhiệm kỳ 2014-2019, các đ/c chủ tịch công đoàn bộ phận, trưởng phòng ban Công ty.

Hội nghị lần này có nhiệm vụ kiểm điểm đánh giá kết quả phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn giữa nhiệm kỳ 2014-2019 (từ tháng 9/2014-6/2017), đồng thời điều chỉnh một số chỉ tiêu của nghị quyết Đại hội khóa XII để phù hợp với tình hình trong giai đoạn hiện nay, sơ kết hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ 6 tháng đầu năm 2017 triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017, góp ý sửa đổi bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam, bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn ĐSVN lần thứ XV. Cũng tại Hội nghị, Công đoàn Công ty triển khai vận động CBCNVCLĐ trên toàn Công ty nhắn tin ủng hộ “Nghĩa tình Hoàng Sa - Trường Sa” theo văn bản 227/CĐĐS ngày 03/7/2017 của Ban Thường vụ Công đoàn Đường sắt Việt Nam.

Sau ½ ngày Hội BCH mở rộng Công đoàn Công ty CPĐS Nghệ Tĩnh tiến tới Đại hội Công đoàn ĐSVN lần thứ XV đã hoàn thành các chương trình đề ra.

Nguyễn Sáng

 

 

Ý kiến bạn đọc:
Đang tải nội dung.....
Gửi bình luận của bạnVi trí 1
Vị trí 2
Vị trí 3
Vị trí 6
Vị trí 5

...

   

Công đoàn Đường sắt Việt Nam "Đoàn kết - đổi mới - dân chủ - kỷ cương - việc làm - đời sống; vì quyền lợi của người lao động, vì sự phát triển bền vững và từng bước hiện đại của Đường sắt Việt Nam

Địa chỉ liên kết

Vị trí 6
Vị trí 5