Tin Công đoàn Đường sắt Việt Nam

RA MẮT TRANG THÔNG TIN BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2019

Thứ Tư, 06/01/2021, 22:21

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa khai trương trang thông tin điện tử Bộ Luật Lao động (BLLĐ) năm 2019 tại địa chỉ truy cập http://boluatlaodong2019.molisa.gov.vn.

 Trang thông tin http://boluatlaodong2019.molisa.gov.vn cung cấp thông tin đầy đủ và chính thống về BLLĐ năm 2019, các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành bộ luật và các thông tin, ấn phẩm, tài liệu tham khảo khác liên quan nhằm tạo điều kiện để người sử dụng lao động, người lao động và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan hiểu rõ hơn về các quy định, những điểm mới của BLLĐ năm 2019.
   Đoàn viên, người lao động có thể truy cập và tìm hiểu thêm các nội dung liên quan về chế độ, chính sách, quyền lợi cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trong tham gia các quan hệ lao động để đảm bảo quyền lợi của mình theo quy định của pháp luật.
Đường link truy cập tại đây
http://boluatlaodong2019.molisa.gov.vn/?fbclid=IwAR07dQYWdqs_sebtF9OKZxyV_OEYO-1Kc3fa6WnVuPFZzxhJlLe4m90L-wo 
Ý kiến bạn đọc:
Đang tải nội dung.....
Gửi bình luận của bạnVi trí 1
Vị trí 3

...

   

Công đoàn Đường sắt Việt Nam "Đoàn kết - đổi mới - dân chủ - kỷ cương - việc làm - đời sống; vì quyền lợi của người lao động, vì sự phát triển bền vững và từng bước hiện đại của Đường sắt Việt Nam

Địa chỉ liên kết