Tin Công đoàn Đường sắt Việt Nam

CHỦ ĐỘNG PHỐI HỢP ĐẨY NHANH THỰC HIỆN HỖ TRỢ TIỀN THUÊ NHÀ CHO NLĐ

Thứ Sáu, 05/08/2022, 17:00

Ngày 5.8, Phó Chủ tịch Công đoàn ĐSVN Nguyễn Thanh Hoàn ký Văn bản số 185/CĐĐS về việc phối hợp đẩy nhanh thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ.

   Theo đó, các công đoàn cấp trên cơ sở, công đoàn cơ sở trực thuộc khẩn trương đôn đốc, kiến nghị và phối hợp với chuyên môn, người sử dụng lao động đẩy mạnh tuyên truyền các quy định của Chính phủ về việc NLĐ được hỗ trợ thuê nhà, như: Đối tượng, các điều kiện quy định về mức hỗ trợ và trình tự thủ tục về hồ sơ…; Chủ động tư vấn, hỗ trợ NLĐ thực hiện kê khai mẫu đề nghị theo quy định. Chủ động đề xuất, kiến nghị và phối hợp hỗ trợ với chuyên môn, người sử dụng lao động triển khai lập danh sách, các biểu mẫu đăng ký thủ tục thực hiện hỗ trợ. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch. Kiến nghị và phối hợp với cơ quan có chức năng giải quyết các vướng mắc phát sinh về trình tự thủ tục hồ sơ của NLĐ để kịp thời được hỗ trợ.
 
   Các công đoàn cấp trên cơ sở, công đoàn cơ sở trực thuộc tổng hợp, báo cáo về Công đoàn ĐSVN tình hình thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg tại đơn vị; các tồn tại, hạn chế, khó khăn vướng mắc và những kiến nghị, đề xuất trước ngày 20.8.2022.
 
Công văn hướng dẫn và tài liệu đính kèm
 
/uploads/185_Thuc hien QD 08_2022 cua Thu tuong.pdf 
 
/uploads/08_QD CUA THU TUONG CHINH PHU.pdf
 
 
 
                   N.V
 
 
 
 
Ý kiến bạn đọc:
Đang tải nội dung.....
Gửi bình luận của bạnVi trí 1
Vị trí 2
Vị trí 3

...

   

Công đoàn Đường sắt Việt Nam "Đoàn kết - đổi mới - dân chủ - kỷ cương - việc làm - đời sống; vì quyền lợi của người lao động, vì sự phát triển bền vững và từng bước hiện đại của Đường sắt Việt Nam

Địa chỉ liên kết

Vị trí 6