Tin Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam

HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI VÀ NGÀY ĐẠI DƯƠNG THẾ GIỚI NĂM 2023

Thứ Hai, 05/06/2023, 16:55

Hằng năm, Thế giới lấy ngày (05/6) là Ngày Môi trường thế giới và ngày (08/6) là Ngày Đại dương thế giới.

Thực hiện Công văn số 950/UBQLV-VP ngày 26/5/2023 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Công văn số 3556/BTNMT-TTTT ngày 19/5/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã triển khai Công văn số 1697/ĐS - QTCN ngày 01/6/2023 về việc Hướng dẫn tổ chức các hoạt động Ngày Môi trường thế giới và Ngày Đại dương thế giới năm 2023.
 
Công đoàn ĐSVN đề nghị các công đoàn cấp trên cơ sở, cơ sở trực thuộc phối hợp chuyên môn, lựa chọn các hình thức tuyên truyền Ngày Môi trường thế giới và ngày Ngày Đại dương thế giới phù hợp với đơn vị đảm bảo ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả.
 
BAN NGHIỆP VỤ
 
 
Công văn hướng dẫn chi tiết:
 
* Công văn 1697/ĐS - QTCN ngày 01/6/2023 của Tổng Công ty ĐSVN 
 
* Công văn 3556//BTNMT-TTT ngày 19/5/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 
 
 
 
 
 
 
 
Ý kiến bạn đọc:
Đang tải nội dung.....
Gửi bình luận của bạnVi trí 1
Vị trí 2
Vị trí 3
Vị trí 6
Vị trí 5

...

   

Công đoàn Đường sắt Việt Nam "Đoàn kết - đổi mới - dân chủ - kỷ cương - việc làm - đời sống; vì quyền lợi của người lao động, vì sự phát triển bền vững và từng bước hiện đại của Đường sắt Việt Nam

Địa chỉ liên kết

Vị trí 6
Vị trí 5