Tin Công đoàn Đường sắt Việt Nam

CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ CƠ KHÍ CẦU ĐƯỜNG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN LẦN THỨ XXI, NHIỆM KỲ 2023 - 2028

Thứ Tư, 22/03/2023, 11:32

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-CĐĐS ngày 21/3/2022 của Ban Thường vụ Công đoàn ĐSVN về việc tổ chức Đại hội, Hội nghị Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XVI Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN), Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028; ngày 21/03/2023 Công đoàn Công ty Cổ phần Xây lắp và Cơ khí Cầu đường đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

BCH Công đoàn Công ty Cổ phần Xây lắp và Cơ khí Cầu đường khóa XXI, nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt Đại hội
 
   Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Đức Thành - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức – Kiểm tra Công đoàn ĐSVN; đồng chí Đặng Xuân Hóa - Bí thư Đảng ủy; đồng chí Đào Đức Hồng - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty; đặc biệt là sự có mặt của 48 đoàn viên công đoàn trong toàn Công ty.
 
   Đại hội đã kiểm điểm, đánh giá kết quả phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn, hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2023, làm rõ nguyên nhân những tồn tại hạn chế, rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc tổ chức các phong trào CNVC và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ qua, đề ra phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ mới.
 
   Là đơn vị chuyên sản xuất, chế tạo các sản phẩm cơ khí chuyên dùng trong ngành đường sắt, có 100% vốn của cổ đông cá nhân, nhiệm kỳ XX (2017-2023) Công đoàn Công ty Cổ phần Xây lắp và Cơ khí Cầu đường gặp phải không ít khó khăn như: nguồn lực còn hạn chế, thiếu CNLĐ có trình độ chuyên môn, tay nghề cao, đặc biệt là tác động của đại dịch Covid-19, biến động tăng của giá cả nguyên vật liệu đầu vào,… tuy nhiên, bằng sự năng động sáng tạo của Ban điều hành, sự đoàn kết trách nhiệm của tập thể Ban Chấp hành và sự nỗ lực của toàn thể đội ngũ đoàn viên và NLĐ, Công đoàn Công ty đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội lần thứ XX đã đề ra, đảm bảo an toàn các mặt; thu nhập bình quân của NLĐ trong nhiệm kỳ đạt hơn 7,9 triệu đồng/người/tháng (năm 2022 tăng 50% so với năm đầu nhiệm kỳ); điều kiện làm việc, sinh hoạt của NLĐ từng bước được đầu tư, cải thiện. 
 
   Phát biểu chỉ đạo Đại hội, lãnh đạo Công đoàn ĐSVN đã chia sẻ những hạn chế, khó khăn của đơn vị trong nhiệm kỳ qua; đồng thời biểu dương những kết quả và thành tích mà toàn thể đoàn viên và Công đoàn Công ty đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt là sự đóng góp của đoàn viên công đoàn trong nỗ lực khắc phục khó khăn, tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty ĐSVN ổn định, từng bước phát triển. Đồng thời, đề ra những yêu cầu, nhiệm vụ mà cán bộ, đoàn viên công đoàn Công ty cần nghiên cứu, quán triệt để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, thực sự là tổ chức đại diện cho NLĐ; tham gia hiệu quả vào việc tổ chức SXKD của doanh nghiệp trong nhiệm kỳ XXI; tăng cường công tác tư vấn, hỗ trợ cho người lao động về các quyền, nghĩa vụ trong quan hệ lao động; ý thức tuân thủ pháp luật lao động; các vấn đề đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Đề xuất, phối hợp với Ban điều hành tổ chức đào tạo và nâng cao năng lực cho người lao động để nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh, khả năng làm việc, đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp và thị trường. Phối hợp, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tạo ra môi trường làm việc thuận lợi, thân thiện và an toàn cho người lao động, tăng cường quan hệ lao động trong doanh nghiệp. Chủ động đề xuất, thương lượng, ký kết TƯ LĐTT với chủ doanh nghiệp, bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động. Thực hiện và nâng cao hiệu quả công tác đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, đồng thời là bảo vệ quyền của DN. Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao để tạo môi trường làm việc vui tươi, khỏe mạnh và tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó của người lao động.
 
   Đại hội đã dân chủ, tập trung bầu ra BCH Công đoàn Công ty Khóa XXI, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 07 đồng chí; đồng chí Đào Đức Hòa - Chủ tịch Công đoàn khóa XX tiếp tục tái cử chức vụ Chủ tịch Công đoàn Công ty khóa XXI; đồng chí Nguyễn Thị Khánh Vân được bầu tái cử chức vụ Phó Chủ tịch; bầu Ủy ban Kiểm tra Công đoàn gồm 03 đồng chí, đồng chí Trương Công Hiền làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra công đoàn khóa XXI; Đại hội đã bầu 01 đại biểu chính thức dự Đại hội lần thứ XVI Công đoàn ĐSVN, nhiệm kỳ 2023-2028./.
                                                                                                          KHÁNH LINH
 
 
 
Ý kiến bạn đọc:
Đang tải nội dung.....
Gửi bình luận của bạnVi trí 1
Vị trí 2
Vị trí 3
Vị trí 6
Vị trí 5

...

   

Công đoàn Đường sắt Việt Nam "Đoàn kết - đổi mới - dân chủ - kỷ cương - việc làm - đời sống; vì quyền lợi của người lao động, vì sự phát triển bền vững và từng bước hiện đại của Đường sắt Việt Nam

Địa chỉ liên kết

Vị trí 6
Vị trí 5