Tin Công đoàn Đường sắt Việt Nam

ĐẠI HỘI LẦN THỨ VIII CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI VÂN NAM - ĐẠI HỘI CỦA DÂN CHỦ, ĐỐI THOẠI

Thứ Hai, 24/04/2023, 20:11

Sáng ngày 22/04/2023, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Công đoàn Công ty Cổ phần Hải Vân Nam đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đại hội đã nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá kết quả phong trào CNVC và hoạt động công đoàn, hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2023, làm rõ nguyên nhân những tồn tại hạn chế, và đề ra phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu dân chủ, sôi nổi đóng góp nhiều ý kiến, đề xuất các nội dung hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028
 
   Là đơn vị không có vốn Nhà nước chi phối, số lượng lao động ít (có thời điểm có dưới 10 đoàn viên), hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực cho thuê văn phòng và kinh doanh khách sạn, nhiệm kỳ VII (2019-2023) Công đoàn Công ty Cổ phần Hải Vân Nam gặp phải rất nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là thời gian ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 (chiếm 2/3 nhiệm kỳ), khi hoạt động kinh tế xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh gần như đình trệ,… tuy nhiên, bằng sự nỗ lực cố gắng, đoàn kết trách nhiệm của tập thể Ban Chấp hành và toàn thể đội ngũ cán bộ, đoàn viên và NLĐ, Công đoàn Công ty đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội lần thứ VII đề ra, đảm bảo an toàn các mặt; phối hợp với chuyên môn nỗ lực đảm bảo chế độ chính sách của NLĐ (cả trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội do dịch bệnh), thu nhập bình quân của NLĐ trong nhiệm kỳ đạt 11,9 triệu đồng/người/tháng; điều kiện làm việc, sinh hoạt của NLĐ tiếp tục được đầu tư, cải thiện.
 
   Tại Đại hội, nhiều ý kiến của đoàn viên đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ, đồng thời đề xuất, kiến nghị nhiều nội dung, chương trình hoạt động của tổ chức công đoàn công ty trong nhiệm kỳ mới theo đúng nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, NLĐ. 
 
   Cũng tại Đại hội, đại diện Ban Thường vụ Công đoàn ĐSVN đã ghi nhận, chia sẻ những khó khăn của đơn vị trong nhiệm kỳ VII; biểu dương những kết quả và thành tích mà Công đoàn Công ty đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt là sự đóng góp của đoàn viên công đoàn trong nỗ lực khắc phục khó khăn, tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty ổn định, từng bước phát triển. Ban Thường vụ Công đoàn ĐSVN, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty và đại biểu dự Đại hội đã dân chủ đối thoại nhiều nội dung đoàn viên, người lao động Công ty quan tâm, như các nội dung về chế độ chính sách, xây dựng và thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, phúc lợi cho người lao động, xây dựng quỹ xã hội, các hoạt động chăm lo, tổ chức hoạt động VHTT, tham quan du lịch và quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của Công đoàn ĐSVN về đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động công đoàn phù hợp điều kiện thực tế Công ty.  
 
   Đại hội đã biểu quyết thông qua 05 nhóm chỉ tiêu do Công đoàn phối hợp với chuyên môn thực hiện và 07 nhóm chỉ tiêu thuộc trách nhiệm của tổ chức công đoàn thực hiện với 08 nhóm giải pháp cụ thể.
 
 
BCH Công đoàn Công ty Cổ phần Hải Vân Nam Khóa VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt Đại hội 
 
   Đại hội đã dân chủ, tập trung bầu trực tiếp chức danh Chủ tịch Công đoàn Công ty và Ban Chấp hành Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội; đồng chí Phạm Lê Thắng, Chủ tịch Công đoàn Công ty khóa VII đã tái cử chức vụ Chủ tịch Công đoàn khóa VIII. Đại hội cũng đã bầu 01 đại biểu chính thức dự Đại hội lần thứ XVI Công đoàn ĐSVN, nhiệm kỳ 2023-2028 ./.
                                                                                                          KHÁNH LINH
 
 
 
 
 
Ý kiến bạn đọc:
Đang tải nội dung.....
Gửi bình luận của bạnVi trí 1
Vị trí 2
Vị trí 3
Vị trí 6
Vị trí 5

...

   

Công đoàn Đường sắt Việt Nam "Đoàn kết - đổi mới - dân chủ - kỷ cương - việc làm - đời sống; vì quyền lợi của người lao động, vì sự phát triển bền vững và từng bước hiện đại của Đường sắt Việt Nam

Địa chỉ liên kết

Vị trí 6
Vị trí 5