Tin Công đoàn Đường sắt Việt Nam

CÔNG ĐOÀN BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐƯỜNG SẮT KHU VỰC I TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2023 - 2028

Thứ Ba, 02/05/2023, 16:59

Sáng ngày 24/04/2023, tại Thủ đô Hà Nội, Công đoàn Ban Quản lý Dự án Đường sắt Khu vực I (Công đoàn Ban) đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Ban lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có: đồng chí Mai Thành Phương - UV BCH Tổng Liên đoàn LĐVN, UV BTV Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn ĐSVN; đại diện lãnh đạo các Ban và Văn phòng Công đoàn ĐSVN; đồng chí Nguyễn Văn Luân - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ban QLDA ĐSKV1. 39 đoàn viên công đoàn đã tham dự Đại hội.

Đ/c Mai Thành Phương- Chủ tịch Công đoàn ĐSVN phát biểu chỉ đạo Đại hội
 
   Đại hội đã kiểm điểm, đánh giá kết quả phong trào CNVC và hoạt động công đoàn, hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn Ban nhiệm kỳ 2017 - 2023, làm rõ nguyên nhân những tồn tại hạn chế, rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc tổ chức các phong trào CNVC và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ qua, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2023-2028.
 
   Là đơn vị chuyên quản lý đầu tư xây dựng, giám sát thi công xây dựng công trình; mới thực hiện sáp nhập tổ chức theo đề án cơ cấu lại doanh nghiệp của Tổng công ty ĐSVN (từ 01/12/2022), nhiệm kỳ 2017-2023 hoạt động của Công đoàn Ban QLDA ĐSKV1 đã gặp nhiều khó khăn, thách thức khi nhiều văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến quản lý đầu tư xây dựng được sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới, cần có thời gian để chỉnh sửa, bổ sung các quy chế, quy định quản lý nội bộ; việc làm không ổn định; sáp nhập tổ chức; các tác động và ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, biến động tăng của giá cả sinh hoạt,…tuy nhiên, bằng sự chủ động, linh hoạt trong tổ chức điều hành, tìm kiếm việc làm của Ban Giám đốc; tinh thần đoàn kết trách nhiệm của tập thể Ban Chấp hành, sự nỗ lực cố gắng của toàn thể đội ngũ đoàn viên và NLĐ, Công đoàn Ban đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội lần thứ V đề ra, chủ động tổ chức và phối hợp tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả như: “Lao động sáng tạo, quản lý và điều hành tốt các công trình, dự án, hoàn thành kế hoạch được giao”, “Xây dựng đơn vị chính quy – văn hóa – an toàn”, “Học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ”,… thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo cho đoàn viên và NLĐ, góp phần cùng với đơn vị hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản trong SXKD; giá trị tổng sản lượng đạt hơn 1.134 tỷ đồng; thu nhập bình quân NLĐ trong nhiệm kỳ đạt hơn 12,9 triệu đồng/người/tháng; chế độ chính sách của đoàn viên, người lao động được đảm bảo; điều kiện làm việc, sinh hoạt của NLĐ tiếp tục được đầu tư, cải thiện và từng bước nâng cao. 
 
   Phát biểu với Đại hội, đồng chí Mai Thành Phương, Chủ tịch Công đoàn ĐSVN đã ghi nhận, đánh giá cao công tác phối hợp giữa chuyên môn – công đoàn Ban trong việc thực hiện sáp nhập tổ chức, ổn định việc làm, nâng cao thu nhập cho NLĐ. Đồng thời Chủ tịch Công đoàn ĐSVN cũng đã đề ra những yêu cầu, nhiệm vụ mà cán bộ, đoàn viên công đoàn Ban cần nghiên cứu, quán triệt, tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ VI, trong đó chú trọng việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong đơn vị cần thống nhất vì một mục tiêu chung là: xây dựng đơn vị và ngành Đường sắt Việt Nam phát triển bền vững; xác định cụ thể chức năng, nhiệm vụ chính của tổ chức công đoàn trong giai đoạn hiện nay để chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với nhu cầu của đoàn viên và tình hình thực tế của đơn vị; gắn quyền lợi với trách nhiệm; tránh dàn trải, hình thức; phối hợp với chuyên môn có giải pháp hỗ trợ cán bộ, đoàn viên thường xuyên học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tuân thủ pháp luật và thực hiện đúng hức trách, nhiệm vụ; quyền và trách nhiệm của cá nhân; tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ, nhưng là đồng thời bảo vệ các bên trong quan hệ lao động; là cầu nối, trung gian xây dựng mối đoàn kết, ổn định để phát triển đơn vị; phối hợp hiệu quả với chuyên môn đồng cấp kịp thời chăm lo các lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ và của đơn vị, vì mục tiêu chung là xây dựng đơn vị phát triển vững chắc.
 
   Đại hội lần thứ VI Công đoàn Ban QLDA ĐS KV 1 đã biểu quyết thông qua 09 nhóm chỉ tiêu do Công đoàn phối hợp chuyên môn thực hiện và 04 nhóm chỉ tiêu thuộc trách nhiệm của tổ chức công đoàn với các giải pháp cụ thể. 
 
 
BCH Công đoàn Ban Quản lý Dự án Đường sắt Khu vực I khóa VI, nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt Đại hội 
 
   Đại hội đã dân chủ bầu ra BCH Công đoàn Ban QLDA ĐS KV 1 Khóa VI, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 05 đồng chí; Ủy ban Kiểm tra khóa VI gồm 03 đồng chí; đ/c Khuất Hữu Đức- Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc được bầu là Chủ tịch Công đoàn khóa VI; đồng chí Trần Thị Thanh Thủy giữ chức vụ Phó Chủ tịch; đ/c Trần Thị Thục An được bầu là Chủ nhiệm UBKT Công đoàn khóa VI. Đại hội đã bầu 02 đại biểu chính thức dự Đại hội lần thứ XVI Công đoàn ĐSVN, nhiệm kỳ 2023-2028 ./.
 
                                                                                                               N.Đ.T
 
 
 
 
 
Ý kiến bạn đọc:
Đang tải nội dung.....
Gửi bình luận của bạnVi trí 1
Vị trí 3
Vị trí 5

VĂN HÓA VNPT

   

Công đoàn Đường sắt Việt Nam "Đoàn kết - đổi mới - dân chủ - kỷ cương - việc làm - đời sống; vì quyền lợi của người lao động, vì sự phát triển bền vững và từng bước hiện đại của Đường sắt Việt Nam

Địa chỉ liên kết

Vị trí 5