Tin Công đoàn Đường sắt Việt Nam

GÓP Ý DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)

Thứ Hai, 06/02/2023, 11:48

Ngày 23/12/2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); ngày 31/12/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 170/NQ-CP về kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

   Căn cứ Công văn số 5889/TLĐ-CSPL ngày 30/01/2023 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; để phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết, thể hiện ý chí, nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân về việc hoàn thiện Luật Đất đai (sửa đổi), Công đoàn Đường sắt Việt Nam đề nghị các cấp công đoàn trong toàn ngành tổ chức thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:
 
   Tuyên truyền, thông tin về những nội dung cơ bản trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) để cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động cập nhật, nghiên cứu, tham gia góp ý. 
 
 Nội dung dự thảo được đăng tải trên trang thông tin của Bộ Tài nguyên và Môi trường (website:luatdatdai.monre.gov.vn) và trang thông tin điện tử Công đoàn ĐSVN (congdoandsvn.org.vn).
     
   Đường link:    Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)
 
 
BAN NGHIỆP VỤ
 
 
 
 
Ý kiến bạn đọc:
Đang tải nội dung.....
Gửi bình luận của bạnVi trí 1
Vị trí 3
Vị trí 5

...

   

Công đoàn Đường sắt Việt Nam "Đoàn kết - đổi mới - dân chủ - kỷ cương - việc làm - đời sống; vì quyền lợi của người lao động, vì sự phát triển bền vững và từng bước hiện đại của Đường sắt Việt Nam

Địa chỉ liên kết

Vị trí 5