Tin Công đoàn Đường sắt Việt Nam

TÓM TẮT NGHỊ ĐỊNH 135/2020/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ TUỔI NGHỈ HƯU VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

Thứ Tư, 07/07/2021, 17:53

Bộ luật Lao động năm 2019 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20 /11/2019 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021; Ban TGCSPL Công đoàn ĐSVN giới thiệu đến cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động những nội dung chính của Nghị định số 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu với người lao động.

   Ngày 18/11/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu với người lao động. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021.Theo đó, kể từ ngày 01/01/2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường như sau:
   - Đối với lao động nam là đủ 60 tuổi 03 tháng, sau đó cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028.
   - Đối với lao động nữ là đủ 55 tuổi 04 tháng, sau đó cứ mỗi năm tăng thêm 04 tháng cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.
   Ngoài ra, người lao động thuộc các trường hợp dưới đây có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với quy định trên tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác:
   - Có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ LĐ-TB&XH ban hành.
   - Có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước 01/01/2021 (vùng KT-XH đặc biệt khó khăn).
   - Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.
   - Có tổng thời gian làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và thời gian làm việc ở vùng KT-XH đặc biệt khó khăn từ đủ 15 năm trở lên.
   Do đó, tuổi nghỉ hưu thấp nhất của người lao động kể từ ngày 01/01/2021 là đủ 55 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và 50 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ; sau đó, tuổi nghỉ hưu cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam cho đến khi đạt mức đủ 57 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 04 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đạt mức đủ 55 tuổi vào năm 2035.
   Nghị định 135/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.Nghị định này làm hết hiệu lực một phần Nghị định 115/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật BHXH về BHXH bắt buộc, Nghị định 134/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật BHXH về BHXH bắt buộc, Nghị định 33/2016/NĐ-CPquy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân.
Minh Tâm
Ý kiến bạn đọc:
Đang tải nội dung.....
Gửi bình luận của bạnVi trí 1
Vị trí 3
Vị trí 5

...

   

Công đoàn Đường sắt Việt Nam "Đoàn kết - đổi mới - dân chủ - kỷ cương - việc làm - đời sống; vì quyền lợi của người lao động, vì sự phát triển bền vững và từng bước hiện đại của Đường sắt Việt Nam

Địa chỉ liên kết

Vị trí 5