Tin Công đoàn Đường sắt Việt Nam.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT YÊN LÀO TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2021

Chủ Nhật, 31/01/2021, 11:02

Ngày 29/01/2021, Công đoàn và chuyên môn Công ty Cổ phần Đường sắt Yên Lào đã phối hợp tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2021. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Thành – UV BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn ĐSVN cùng đại diện Ban TG-CSPL Công đoàn ĐSVN; các đ/c trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, BCH Công đoàn và 86 đại biểu được bầu từ Hội nghị NLĐ cấp tổ, bộ phận đại diện cho gần 600 CNVCLĐ Công ty CP Đường sắt Yên Lào có mặt dự Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị
   Năm 2020 mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong cơ chế, chính sách, tổ chức điều hành SXKD nhưng với sự chủ động, đổi mới, đoàn kết nhất trí của tập thể lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên chức lao động, Công ty CPĐS Yên Lào đã nỗ lực thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cơ bản đều vượt so với kế hoạch đề ra; tổng sản lượng đạt trên 139,27 tỷ đồng (tăng 11,9% so với 2019), doanh thu đạt trên 127,62 tỷ đồng (tăng 12,83% so với năm 2019); thu nhập bình quân đạt hơn 7,55 triệu đồng/người/tháng, tăng 8,76% so với năm 2019; giữ vững đoàn kết và ổn định chính trị nội bộ; phong trào xây dựng đơn vị “Chính quy - Văn hóa - An toàn” tiếp tuc được đẩy mạnh và phát triển. Đặc biệt, đơn vị đã mở rộng sản xuất kinh doanh ra ngoài ngành đường sắt với việc thực hiện 09 công trình ngoài công ích, đảm bảo việc làm và thu nhập cho NLĐ, từng bước đặt nền móng cho hoạt động SXKD trong giai đoạn mới.
   Hội nghị đã thực hiện đầy đủ các nội dung theo quy định của pháp luật như: đánh giá kết quả tổ chức Hội nghị NLĐ cấp tổ, bộ phận; kết quả thực hiện nội quy, quy chế, quy định, thực hiện chế độ chính sách và thỏa ước lao động tập thể trong năm 2020; công khai các chỉ tiêu tài chính doanh nghiệp và tình hình quản lý, sử dụng quỹ xã hội do NLĐ đóng góp; xin ý kiến về việc sửa đôi, bổ sung nội quy lao động, các quy chế quản lý nội bộ phù hợp với quy định của Bộ luật Lao động năm 2019;… 
   Hội nghị đã sôi nổi thảo luận, phân tích làm rõ nguyên nhân các tồn tại, hạn chế trong công tác đảm bảo ATGTĐS, tổ chức SXKD, đồng thời đề xuất các giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2021, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. 
 
Đồng chí Nguyễn Đức Thành - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Công đoàn ĐSVN phát biểu tại Hội nghị 
   Phát biểu tại Hội nghị, đ/c Nguyễn Đức Thành - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Công đoàn ĐSVN đã ghi nhận, biểu dương những kết quả và thành tích mà toàn thể CB CNVCLĐ Công ty đã đạt được trong năm 2020, đồng thời khuyến nghị tổ chức Công đoàn, cán bộ đoàn viên công đoàn Công ty CPĐS Yên Lào cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với điều kiện của đơn vị trong tình hình mới, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ sau: Tuyên truyền, vận động NLĐ hiểu đúng và chia sẻ với những khó khăn, thách thức đặt ra đối với ngành ĐSVN nói chung và đơn vị nói riêng; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; thực hiện nghiêm quy trình quy phạm; hoàn thành tốt nhất chức trách, nhiệm vụ được giao; Phát huy dân chủ, chủ động rà soát, đề xuất với chuyên môn sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định quản lý nội bộ doanh nghiệp, hài hòa quyền lợi – nghĩa vụ của các bên, đảm bảo đúng quy định của pháp luật; Tuyên truyền, vận động NLĐ tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh; xây dựng các phương án, giải pháp khoanh vùng, xử lý dịch bệnh nếu xảy ra, đảm bảo an toàn cho NLĐ, góp phần xây dựng đơn vị phát triển bền vững; Tham gia với chuyên môn, vận dụng các nguồn lực, chăm lo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của NLĐ, trước mắt là dịp Tết Tân Sửu; bố trí, sử dụng lao động hiệu quả, đảm bảo an toàn giao thông đường sắt, đặc biệt là thời gian diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và dịp Tết Nguyên đán.
 
Lãnh đạo Công ty CPĐS Yên Lào trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích năm 2020
   Hội nghị đã bầu Ban Thanh tra nhân dân Công ty CPĐS Yên Lào nhiệm kỳ 2021-2022 gồm 03 đồng chí. Cũng tại Hội nghị, đ/c Nguyễn Văn Cường- Giám đốc Công ty đã trực tiếp giải quyết, trả lời có 54 kiến nghị của NLĐ liên quan đến tổ chức, điều hành SXKD; định mức lao động; chế độ chính sách, tiền lương… kịp thời ổn định, tổ chức sản xuất kinh doanh hiệu quả, bảo đảm quyền lợi và nâng cao điều kiện làm việc, sinh hoạt của Người lao động.
Hội nghị NLĐ Công ty Cổ phần Đường sắt Yên Lào năm 2021 thực sự là diễn đàn dân chủ trực tiếp của NLĐ; góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp, xây dựng Công ty phát triển vững chắc trong giai đoạn mới./.
                                                                                    KHÁNH LINH
 
 
Ý kiến bạn đọc:
Đang tải nội dung.....
Gửi bình luận của bạnVi trí 1
Vị trí 3

...

   

Công đoàn Đường sắt Việt Nam "Đoàn kết - đổi mới - dân chủ - kỷ cương - việc làm - đời sống; vì quyền lợi của người lao động, vì sự phát triển bền vững và từng bước hiện đại của Đường sắt Việt Nam

Địa chỉ liên kết