Tin Công đoàn Đường sắt Việt Nam

THÔNG BÁO CHÍNH SÁCH GIẢM GIÁ VÉ ÁP DỤNG CHO CBCNV VÀ THÂN NHÂN NGÀNH ĐƯỜNG SẮT NĂM 2023

Thứ Ba, 15/11/2022, 09:51

Ngày 11/11/2022, Tổng công ty ĐSVN có thông báo 280/TB-ĐS về chính sách giảm giá vé áp dụng cho CBCNV và thân nhân ngành Đường sắt năm 2023 của các công ty Cổ phần vận tải Đường sắt Hà Nội và Sài Gòn.

   Công đoàn ĐSVN đề nghị Công đoàn các cấp phối hợp chuyên môn phổ biến, triển khai đến CBCNV thuộc đơn vị quản lý biết về chế độ ưu đãi, giảm giá vé năm 2023 của các công ty Cổ phần vận tải Đường sắt Hà Nội và Sài Gòn để sử dụng phương tiện đường sắt.
 
* Các văn bản đính kèm:
 
280. Thông báo chính sách giảm giá vé năm 2023
 
280.1 CV 1375_giảm giá vé của Công ty CPVTĐS Hà Nội 
 
280_2 CV 2118-giảm giá vé của Công ty CPVTĐS Sài Gòn 
 
 
BAN NGHIỆP VỤ
 
 
 
 
 
 
Ý kiến bạn đọc:
Đang tải nội dung.....
Gửi bình luận của bạnVi trí 1
Vị trí 3

...

   

Công đoàn Đường sắt Việt Nam "Đoàn kết - đổi mới - dân chủ - kỷ cương - việc làm - đời sống; vì quyền lợi của người lao động, vì sự phát triển bền vững và từng bước hiện đại của Đường sắt Việt Nam

Địa chỉ liên kết

Vị trí 6