Tin Công đoàn Đường sắt Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN VÀ HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2024

Thứ Bảy, 13/04/2024, 10:50

Sáng ngày 10 tháng 4 năm 2024, Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và Hội nghị người lao động năm 2024. Đến dự có đồng chí Đỗ Thanh Hà- UVBTV Đảng ủy, thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam; đồng chí Dương Thị Mơ - Phó Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam.

Quang cảnh Hội nghị người lao động
 
Năm 2023 Hội đồng quản trị, Ban điều hành và toàn thể NLĐ trong toàn Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái đồng lòng nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt chỉ tiêu nhiệm vụ, thực hiện quản lý và giám sát tốt các mặt sản xuất kinh doanh,Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội nghị NLĐ đề ra, đảm bảo lợi ích công ty, lợi ích nhà nước, lợi ích của cổ đông và đảm bảo chế độ, chính sách, quyền lợi của NLĐ. Tại Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua 10 nội dung, báo cáo: kết quả sản xuất kinh doanh, của Hội đồng quản trị, của ban kiểm soát, báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023, phương án phân phối lợi nhuận, tiền lương, thù lao năm 2023: Doanh thu đạt 188,860 tỷ đồng (đạt 104,10 %) kế hoạch đề ra; lợi nhuận 5,65 tỷ đồng (đạt 124,72% so với kế hoạch; thu nhập bình quân tính theo đầu người đạt 11,3 triệu đồng/tháng/người; tỷ lệ trả cổ tức 13%, kết quả xóc lắc đạt vượt chỉ tiêu giao.
 
 
 Đồng chí Đỗ Thanh Hà – Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐSVN phát biểu tại Đại hội 
 
Phát biểu Tại Hội nghị NLĐ, Đại hội đồng cổ động, đồng chí Đỗ Thanh Hà - Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao kết quả đã đạt được của Công ty năm 2023, nhiệm vụ về doanh thu, chi trả cổ tức, thu nhập NLĐ đều vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết; thanh toán đủ, kịp thời các chế độ chính sách cho NLĐ; triển khai tốt phong trào “Đường tàu - Đường hoa”, đẩy mạnh phong trào “Chính quy-Văn hóa-An toàn”, phong trào “Xanh-Sạch-Đẹp”... ; điểm lại 10 sự kiện nổi bật của Đường sắt Việt Nam năm 2023 và thông tin các chủ trương lớn của Tổng công ty, để hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Hội nghị NLĐ Công ty năm 2024, đồng chí tham gia, đề xuất Công ty cùng toàn thể cán bộ, người lao động đoàn kết, thống nhất đồng lòng triển khai thực hiện một số nhiệm vụ giải pháp như: Đảm bảo tuyệt đối an toàn chạy tàu, quan tâm nâng cao cải thiện điều kiện sinh hoạt, làm việc của NLĐ, thực hiện và kịp thời sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định, nội quy, thỏa ước lao động tập thể của Công ty theo quy định; giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách cho NLĐ; sử dụng hiệu quả nguồn quỹ xã hội từ thiện của Công ty để chăm lo cho NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện tốt an sinh xã hội...; nâng cao trình độ trong toàn Công ty, chuẩn bị các điều kiện cho khai thác quản lý vận hành Đường sắt tốc độ cao, nguồn nhân lực, bảo trì, bảo dưỡng; thực hiện tốt quy chế dân chủ, duy trì các hoạt động văn hóa thể thao... 
 
 
Tại Hội nghị NLĐ, Giám đốc Công ty đã trả lời, giải quyết 11 kiến nghị của NLĐ và các đơn vị trực thuộc; công bố danh sách thành viên tham gia đối thoại; ký kết Thỏa ước lao động tập thể với nhiều nội dung, điểm có lợi hơn cho NLĐ so với quy định của pháp luật.
                                                                                          
                                                                                                         Kim Lan
 
 
 
 
Ý kiến bạn đọc:
Đang tải nội dung.....
Gửi bình luận của bạnVi trí 1
Vị trí 3
Vị trí 5

VĂN HÓA VNPT

   

Công đoàn Đường sắt Việt Nam "Đoàn kết - đổi mới - dân chủ - kỷ cương - việc làm - đời sống; vì quyền lợi của người lao động, vì sự phát triển bền vững và từng bước hiện đại của Đường sắt Việt Nam

Địa chỉ liên kết

Vị trí 5