TÀI LIỆU DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)

TRIỂN KHAI LẤY Ý KIẾN THAM GIA SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM

Thứ Hai, 05/06/2023, 11:32

Căn cứ Hướng dẫn số 82/HD-TLĐ ngày 03/04/2023 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam (có văn bản kèm theo)

   Ngày 07/4/2023, Công đoàn ĐSVN đã ban hành Công văn số 51/CĐĐS về việc triển khai lấy ý kiến tham gia sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Ban Thường vụ Công đoàn ĐSVN đề nghị các cấp công đoàn trực thuộc Công đoàn ĐSVN thực hiện một số nội dung sau:
 
   1. Triển khai lấy ý kiến tham gia, đóng góp sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam đến toàn thể cán bộ, đoàn viên của đơn vị theo Hướng dẫn số 82/HD-TLĐ ngày 03/04/2023 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; tổng hợp ý kiến tham gia bằng văn bản gửi công đoàn cấp trên trực tiếp đúng thời gian quy định.
 
   2. Đối với các công đoàn cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở:
 
   - Những đơn vị chưa tổ chức đại hội, hội nghị giữa nhiệm kỳ cần đưa nội dung lấy ý kiến theo Hướng dẫn số 82/HD-TLĐ ngày 03/04/2023 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vào chương trình đại hội, hội nghị; sau đại hội, hội nghị báo cáo bằng văn bản về công đoàn cấp trên trực tiếp để tổng hợp.
 
   - Những đơn vị đã tổ chức đại hội, hội nghị giữa nhiệm kỳ cần triển khai lấy ý kiến tham gia, đóng góp sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam đến toàn thể cán bộ, đoàn viên của đơn vị; tổng hợp ý kiến tham gia bằng văn bản gửi công đoàn cấp trên trực tiếp đúng thời gian quy định.
 
   3. Các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Đường sắt Việt Nam gửi báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia về Công đoàn ĐSVN chậm nhất ngày 15/6/2023; đồng thời gửi bản mềm về email: letonquyencd@gmail.com .
 
   4. Giao Ban Tổ chức - Kiểm tra Công đoàn Đường sắt Việt Nam chủ trì, tổng hợp ý kiến tham gia các cấp công đoàn trực thuộc; phối hợp cùng các Ban Công đoàn ĐSVN nghiên cứu, tham mưu nội dung đóng góp ý kiến cấp Công đoàn Đường sắt Việt Nam trình Đại hội lần thứ XVI xem xét, thảo luận, tổng hợp báo cáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam theo quy định./.
 
CÔNG ĐOÀN ĐSVN 
 
Văn bản chi tiết kèm theo:  
 
Dự thảo 4 - ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM sửa đổi, bổ sung 
 
 
 
 
 
 
 
Ý kiến bạn đọc:
Đang tải nội dung.....
Gửi bình luận của bạnVi trí 1
Vị trí 3
Vị trí 5

VĂN HÓA VNPT

   

Công đoàn Đường sắt Việt Nam "Đoàn kết - đổi mới - dân chủ - kỷ cương - việc làm - đời sống; vì quyền lợi của người lao động, vì sự phát triển bền vững và từng bước hiện đại của Đường sắt Việt Nam

Địa chỉ liên kết

Vị trí 5