TÀI LIỆU DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)

TRIỂN KHAI LẤY Ý KIẾN THAM GIA SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM

TRIỂN KHAI LẤY Ý KIẾN THAM GIA SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM

Căn cứ Hướng dẫn số 82/HD-TLĐ ngày 03/04/2023 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam (có văn bản kèm theo)

GÓP Ý DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)

GÓP Ý DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)

Ngày 23/12/2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); ngày 31/12/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết ...

Vi trí 1
Vị trí 2
Vị trí 3
Vị trí 6
Vị trí 5

...

   

Công đoàn Đường sắt Việt Nam "Đoàn kết - đổi mới - dân chủ - kỷ cương - việc làm - đời sống; vì quyền lợi của người lao động, vì sự phát triển bền vững và từng bước hiện đại của Đường sắt Việt Nam

Địa chỉ liên kết

Vị trí 6
Vị trí 5